Творчий конкурс наукових робіт

ef news

Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України № 21/08-590 від 13.04.2023 року на базі Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький) буде проходити Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз».


Конкурс проводиться для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями/освітніми програмами галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Мета Конкурсу - створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, залучення, заохочення та підтримки наукової й творчої роботи здобувачів вищої освіти, стимулювання їх інтересу до науково-дослідницької діяльності, формування сучасного наукового та професійного світогляду майбутніх фахівців з урахуванням змін та перетворень, які відбуваються у сфері інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз» конкурс проводиться у два етапи:


І етап (до 21.05.2023 р.):

підготовка наукових робіт у закладах вищої освіти і подання їх на адресу Центральноукраїнського національного технічного університету.

ІІ етап:

  • рецензування конкурсних робіт (до 31.05.2023 р.);
  • проведення підсумкової науково-практичної конференції – в он-лайн режимі (16.06.2023 р.).

Детальні вимоги щодо наукових робіт та процедура конкурсу викладені в Положенні про Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз».

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів у галузі 07 «Управління та адміністрування». Наукові роботи повинні бути дослідницькими, творчими за своїм характером, містити елементи наукової новизни і практичної цінності. Авторами наукової роботи можуть бути один чи два здобувача (з одного або різних ЗВО). Кількість наукових робіт, поданих на Конкурс, має бути не більше трьох від одного ЗВО.

Наукові роботи надсилаються поштою (Укрпоштою або Новою поштою) з повідомленням (за поштовим штемпелем) з позначкою «Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт» та надсилаються на електронну пошту відповідального секретаря конкурсної комісії. Термін: до 21 травня 2023 року (включно).

Конкурсні наукові роботи кожного ЗВО-учасника супроводжуються загальним листом-поданням на всі роботи (переліком) за підписом ректора (проректора) або індивідуальним листом-поданням на кожну окрему роботу за підписом ректора (проректора).

Адреса для надсилання наукових робіт:

  • Ольга Пугаченко (відповідальний секретар),
  • tel: +380505729740,
  • e-mail: pugachenkoolga@gmail.com
  • доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, проспект Університетський, 8, м. Кропивницький, 25030

Увага! Перед надсиланням роботи (поштою та на електронну пошту відповідального секретаря) кожний учасник має заповнити google-форму реєстрації учасника.

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, роботодавців, експертів галузі долучитися за бажанням прийняти участь у рецензуванні наукових робіт (рецензування буде відбуватися за методом подвійного сліпого рецензування - double-blind review). Для подання пропозицій та своїх кандидатур просимо використати google-форму для рецензентів. Форма для подання кандидатур відкрита до 18.05.2023 р.

Телефон для довідок:

+380505729740 – Ольга Борисівна Пугаченко, кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Офіційні документи:

© 2023 KNTU