Вступ до магістратури

Наші спеціальності

Галузь знань

Терміни навчання
денна / заочна

Кафедра

029

"Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа"

02

"Культура і мистецтво"

1,4р. /

051

"Економіка підприємства"

05

"Соціальні та поведінкові науки"

1,4р. / 1,4р.

051

"Управління персоналом
та економіка праці"

05

"Соціальні та поведінкові науки"

1,4р. / 1,4р.

051

"Економіка агробізнесу
та агротрейдинг"

05

"Соціальні та поведінкові науки"

1,4р. / 1,4р.

071

"Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки"

07

"Управління та адміністрування"

1,4р. / 1,4р.

071

"Аудит, державний фінансовий контроль
та експертиза"

07

"Управління та адміністрування"

1,9р. / 1,9р.

071

"Адміністрування податків
та митних платежів"

07

"Управління та адміністрування"

1,4р. / 1,4р.

072

"Фінанси, банківська справа та страхування"

07

"Управління та адміністрування"

1,4р. / 1,4р.

073

"Управління фінансово-економічною безпекою"

07

"Управління та адміністрування"

1,4р. / 1,4р.

073

"Менеджмент бізнес-організацій"

07

"Управління та адміністрування"

1,4р. / 1,4р.

075

"Маркетинг"

07

"Управління та адміністрування"

1,4р. / 1,4р.

076

"Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі"

07

"Управління та адміністрування"

1,4р. / 1,4р.

076

"Економіка та організація бізнесу"

07

"Управління та адміністрування"

1,4р. / 1,4р.

281

"Публічне управління
та адміністрування"

28

"Публічне управління
та адміністрування"

1,4р. / 1,4р.

292

"Міжнародні економічні відносини"

29

"Міжнародні відносини"

1,4р. / 1,4р.

Умови вступу до магістратури


Вимоги

Вимоги

Строки

Структура

Перелік конкурсних предметів та ін.

Поради та ін.

© 2023 KNTU