Вчена рада факультету

Шалімова Наталія Станіславівна
Голова Вченої ради економічного факультету,
декан економічного факультету,
доктор економічних наук, професор
Горпинченко Ольга Володимирівна
секретар Вченої ради економічного факультету,
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
кандидат економічних наук, доцент

Жовновач Руслана Іванівна
завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики,
доктор економічних наук, професор
Зайченко Володимир Васильович
завідувач кафедри економіки та підприємництва,
доктор економічних наук, доцент

Магопець Олена Анатоліївна
завідувач кафедри аудиту, обліку та оподаткування,
кандидат економічних наук, доцент

Миценко Іван Михайлович
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,
доктор економічних наук, професор

Орлик Василь Михайлович
завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи,
доктор історичних наук, професор
Рябоволик Тетяна Федорівна
завідувач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,
кандидат економічних наук, доцент

Сибірцев Володимир Васильович
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
доктор економічних наук, доцент
В´юник Ольга Володимирівна
заступник декана з наукової та міжнародної діяльності,
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,
кандидат економічних наук, доцент

Лисенко Алла Миколаївна
заступник декана з профорієнтаційної роботи,
доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування,
кандидат економічних наук, доцент
Смірнова Ірина Володимирівна
заступник декана з навчальної роботи,
доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування,
кандидат економічних наук, доцент

Пугаченко Ольга Борисівна
заступник декана з виховної роботи
доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування,
кандидат економічних наук, доцент
Липчанський Володимир Олександрович
голова профбюро економічного факультету,
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,
кандидат педагогічних наук, доцент

Семикіна Марина Валентинівна
професор кафедри економіки та підприємництва,
доктор економічних наук, професор
Сторожук Оксана Василівна
доцент кафедри економіки праці, менеджменту та комерційної діяльності,
кандидат економічних наук, доцент
Ватульов Валентин Андрійович
аспірант

Сокур Анастасія Сергіївна
голова студентської ради економічного факультету, студентка групи ФС-22

Шаповал Євген Олексійович
голова профкому студентів ЦНТУ,
студент групи УФЕБ-21М


План роботи Вченої ради економічного факультету на 2021-2022 роки

План роботи Вченої ради економічного факультету на 2022-2023 навчальний рік

© 2024 KNTU