Стратегія та програма розвитку

Стратегія розвитку економічного факультету

Стратегія розвитку економічного факультету на період 2021-2025 рр.

Місією економічного факультету є надання якісних освітніх і наукових послуг щодо підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері економіки та суспільних відносин, культури та гуманітарних наук, управління та адміністрування, міжнародних економічних відносин для потреб вітчизняних і закордонних ринків праці, розвитку кадрового, наукового, освітнього і культурного потенціалу центральноукраїнського регіону та інноваційного розвитку суспільства.

Візія економічного факультету ґрунтується на баченні ЦНТУ як провідного навчального і науково-дослідного центру центральноукраїнського регіону, а факультету (як його структурної одиниці) – як провідного навчального і науково-дослідного центру в сфері економіки та суспільних відносин, культури та гуманітарних наук, управління та адміністрування, міжнародних економічних відносин, який:

  • готує висококваліфікованих фахівців для регіону, України і світу, конкурентоспроможних на вітчизняному і міжнародному ринках праці з ціннісним ставленням до українського народу, Батьківщини, держави та нації;
  • проводить якісні наукові дослідження для потреб регіону, України і світу на високому рівні;
  • формує в учасників освітнього і наукового процесу патріотичну і громадянську позицію, почуття гордості за університет, регіон, країну;
  • реагує на потреби економіки, культури, суспільних відносин, виробництва та інших сфер регіону, України, світу з урахуванням тенденцій розвитку інноваційних кластерів та забезпечення сталого розвитку територій;
  • розробляє перспективні плани розвитку регіону і країни, створює та реалізує інноваційні проекти.

Діяльність економічного факультету спрямована на:

підтримку та зміцнення провідних позицій як в університеті (як його структурної одиниці), так і в центральноукраїнському регіоні в цілому, як центру формування високопрофесійних фахівців, здатних виконувати фундаментальні та прикладні дослідження;

підготовку на основі компетентнісної моделі конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з високою патріотичною свідомістю, готовністю до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України;

створення умов для фахового та особистісного зростання усіх учасників освітнього процесу на факультеті, розвитку освітнього та науково-дослідного потенціалу факультету;

пошук і залучення талановитої молоді до участі в розвитку наукових шкіл, які сформувались в університеті, розробки та впровадження інноваційних технологій у професійній діяльності;

забезпечення реалізації стратегії зовнішнього та внутрішнього позиціонування факультету з метою створення позитивного іміджу кафедр, факультету та університету в цілому, підтримки корпоративної культури, утвердження ціннісних ідеалів факультету, формування позитивного соціального середовища.

© 2024 KNTU