Деканат

Декан економічного факультету
ШАЛІМОВА Наталія Станіславівна,
доктор економічних наук,
професор
ауд. 560, тел. +380522390464
nataliia.shalimova @gmail.com
Заступник декана з навчально-методичної роботи
СМІРНОВА Ірина Володимирівна,
кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри аудиту,
обліку та оподаткування
ауд. 564, тел. +380522390593
smirnova.iryna@ukr.net
Заступник декана з наукової та міжнародної діяльності
В’ЮНИК Ольга Володимирівна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри економіки,
менеджменту та комерційної діяльності
ауд. 460, тел. +380522390525
alionatkachuk2017@ukr.net
Заступник декана з профорієнтаційної роботи
ЛИСЕНКО Алла Миколаївна,
кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри аудиту,
обліку та оподаткування
ауд. 562, тел. +380522390457
lysenkoalla2010@ukr.net
Секретар Вченої ради факультету
ПУГАЧЕНКО Ольга Борисівна
кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри аудиту,
обліку та оподаткування
ауд. 562, тел. +380522390457
pugachenkoolga@gmail.com
Диспетчер економічного факультету
СУРЖОК Ірина Юріївна
ауд. 556, тел. +380522390557

© 2023 KNTU