Вступ до аспірантури та докторантури


 

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-наукових програм,
за якими оголошується прийом на навчання
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Освітньо-наукова програма

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

5

Історія та археологія

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

10

Економіка

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

10

Облік і оподаткування

073 Менеджмент

10

Менеджмент

 


 

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання
для здобуття наукового ступеня доктора наук

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

05. Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07. Управління та адміністрування

073 Менеджмент

 

 
                   

© 2024 KNTU