Перелік освітніх програм рівня магістр

ef education
Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійні програми (строк навчання 1 рік 4 місяці, обсяг – 90 кредитів) Освітньо-наукова програми (строк навчання 1 рік 9 місяців, обсяг – 120 кредитів)
02 Культура та мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці
Економіка підприємства
Економіка агротрейдингу та агробізнес
Економічна кібернетика
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза
071 Адміністрування податків та митних платежів
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою
Менеджмент бізнес-організацій
Менеджмент IT у глобальному бізнес-середовищі
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі
Економіка та організація бізнесу
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка та бізнес
© 2023 KNTU