Кафедри

Кафедра аудиту, обліку та оподаткування


Кафедра економіки, менеджменту
та комерційної діяльності


Кафедра економіки та підприємництва


Кафедра економічної теорії, маркетингу
та економічної кібернетики


Кафедра історії, археології, інформаційної
та архівної справи


Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра фінансів, банківської справи
та страхування

© 2023 KNTU