Вчена рада факультету

Шалімова Наталія Станіславівна
Голова Вченої ради економічного факультету,
декан економічного факультету,
доктор економічних наук, професор
Пугаченко Ольга Борисівна
секретар Вченої ради економічного факультету,
доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування,
кандидат економічних наук, доцент

Жовновач Руслана Іванівна
завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики,
доктор економічних наук, професор
Зайченко Володимир Васильович
завідувач кафедри економіки та підприємництва,
доктор економічних наук, доцент

Левченко Олександр Миколайович
завідувач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, проректор з наукової роботи,
доктор економічних наук, професор
Магопець Олена Анатоліївна
завідувач кафедри аудиту, обліку та оподаткування,
кандидат економічних наук, доцент

Миценко Іван Михайлович
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,
доктор економічних наук, професор
Орлик Василь Михайлович
завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи,
доктор історичних наук, професор

Сибірцев Володимир Васильович
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
доктор економічних наук, доцент
В´юник Ольга Володимирівна
заступник декана з наукової та міжнародної діяльності,
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,
кандидат економічних наук, доцент

Лисенко Алла Миколаївна
заступник декана з профорієнтаційної роботи,
доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування,
кандидат економічних наук, доцент
Смірнова Ірина Володимирівна
заступник декана з навчальної роботи,
доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування,
кандидат економічних наук, доцент

Шалімов Володимир Володимирович
відповідальний по факультету за виховну роботу,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
кандидат економічних наук, доцент
Липчанський Володимир Олександрович
голова профбюро економічного факультету,
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,
кандидат педагогічних наук, доцент

Савченко Віра Меєрівна
професор кафедри аудиту, обліку та оподаткування,
кандидат економічних наук, професор
Ватульов Валентин Андрійович
аспірант

Шаповал Євген Олексійович
голова профкому студентів ЦНТУ, студент групи МЕ-18


План роботи економічного факультету

© 2022 KNTU